Aktualności

Historyczne porozumienie klimatyczne w Paryżu

18-12-2015 8:10

195 państw podpisało w Paryżu pierwsze globalne porozumienie klimatyczne. Dokument przyjęto w nocy z soboty na niedzielę (12/13 grudnia 2015 roku) na szczycie COP21 po dwóch tygodniach intensywnych negocjacji.

Czytaj więcej

I Polska Konferencja Systemów Rolno-Leśnych

01-12-2014 3:03

W dniu 25 listopada 2014 roku w IUNG-PIB w Puławach odbyła się I Polska Konferencja Systemów Rolno-leśnych pt.”Systemy rolno-leśne – narzędzie adaptacji rolnictwa do zmian klimatu”

Czytaj więcej

Propozycje KE dotyczące włączenia rolnictwa do systemu handlu emisjami

26-11-2014 3:04

Komisja Europejska proponuje żeby w WPR od 2013 stworzyć zachęty dla rolników do przedstawiania sprawozdań na temat emisji gazów cieplarnianych (GHG), jak również ich redukcji. Projekt ma na celu włączenie rolnictwa i leśnictwa do polityki klimatycznej UE, które obecnie jest poza Europejskim Systemem Handlu Emisjami (ETS). Wzywa również państwa członkowskie do opracowania "planów działań" uszczegóławiających, w jaki sposób zamierzają zwiększyć wysiłki związane z przechwytywaniem gazów cieplarnianych z atmosfery i zmniejszaniem emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa.

Czytaj więcej

KE wydała nowe dokumenty dot. Polityki klimatyczno-energetycznej

22-01-2014 11:28

Do 2020 roku Unia Europejska postawiła sobie za cel redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%, zapewnienie 20% energii ze źródeł odnawialnych i zwieszenie efektywności energetycznej o 20%.

Czytaj więcej

Pierwsze dokumenty 5. Raportu IPCC już dostępne

07-11-2013 11:26

Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu (IPCC) zaczął publikować dokumenty 5. Raportu o Zmianach Klimatu.

Czytaj więcej

Rada Ministrów przyjęła SPA 2020

29-10-2013 10:52

29.10.2013 roku rząd przyjął pierwszy strategiczny dokument w sprawie adaptacji do zmian klimatu o nazwie: Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (SPA 2020). Celem SPA 2020 jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu.

Czytaj więcej

Nowy raport EEA na temat zmian w klimacie Europy

22-11-2012 6:56

Europejska Agencja Środowiska (EEA) w dniu 21 listopada 2012 roku, opublikowała raport na temat obserwowanych i prognozowanych zmian w klimacie oraz ich wpływu na europejska gospodarkę, środowisko i społeczeństwo. Jeden z rozdziałów raportu dotyczy wpływu zmian klimatu na rolnictwo

Czytaj więcej