Aktualności

Data publikacji: 20.05.2018

Sektor użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) uwzględniony w unijnej polityce klimatycznej

Rada Unii Europejskiej przyjęła w dniu 14 maja 2018 roku rozporządzenie ustanawiające ramy włączenia emisji

Data publikacji: 11.10.2016

Porozumienie Paryskie ratyfikowane przez Unię Europejską oraz Polskę

4 października Parlament Europejski zatwierdził ratyfikację porozumienia paryskiego przez Unię Europejską. Państwa członkowskie UE przyjmują

Data publikacji: 10.08.2016

Nowe ograniczenia emisji w UE po 2020 roku

Komisja Europejska przyjęła nowe cele polityki klimatycznej do roku 2030 jako kontynuację obecnego pakietu „3×20”.

Data publikacji: 18.12.2015

Historyczne porozumienie klimatyczne w Paryżu

195 państw podpisało w Paryżu pierwsze globalne porozumienie klimatyczne. Dokument przyjęto w nocy z soboty

Data publikacji: 01.12.2014

I Polska Konferencja Systemów Rolno-Leśnych

Organizatorami konferencji były Komitet Narodowy Polskiej Akademii Nauk (PAN) ds. Współpracy z Międzynarodowym Programem „Zmiany

Data publikacji: 26.11.2014

Propozycje KE dotyczące włączenia rolnictwa do systemu handlu emisjami

Komisja Europejska proponuje żeby w WPR od 2013 stworzyć zachęty dla rolników do przedstawiania sprawozdań

Data publikacji: 22.01.2014

KE wydała nowe dokumenty dot. Polityki klimatyczno-energetycznej

Do 2020 roku Unia Europejska postawiła sobie za cel redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%,

Data publikacji: 07.11.2013

Pierwsze dokumenty 5. Raportu IPCC już dostępne

Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu (IPCC) zaczął publikować dokumenty 5. Raportu o Zmianach Klimatu.

Data publikacji: 29.10.2013

Rada Ministrów przyjęła SPA 2020

29.10 2013 roku rząd przyjął pierwszy strategiczny dokument w sprawie adaptacji do zmian klimatu o

Data publikacji: 22.11.2012

Nowy raport EEA na temat zmian w klimacie Europy

Europejska Agencja Środowiska (EEA) w dniu 21 listopada 2012 roku, opublikowała raport na temat obserwowanych