Historyczne porozumienie klimatyczne w Paryżu

195 państw podpisało w Paryżu pierwsze globalne porozumienie klimatyczne. Dokument przyjęto w nocy z soboty na niedzielę (12/13 grudnia 2015 roku) na szczycie COP21 po dwóch tygodniach intensywnych negocjacji.

Celem projektu umowy klimatycznej jest „utrzymanie wzrostu globalnej średniej temperatury na poziomie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza ponad poziom przedindustrialny i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 stopnia”. Redukcja wzrostu temperatury poniżej 1,5 stopnia określona jest w dokumencie jako „czynnik ograniczania ryzyk klimatycznych”. Porozumienie zakłada, że do końca wieku powinniśmy osiągnąć równowagę między emisjami gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem  m.in. w procesie zalesiania. Poszczególne kraje zgłosiły dobrowolne cele redukcyjne na kolejne 20 lat i zgodziły się także co 5 lat raportować realizację porozumienia i rewidować wyznaczone cele. Państwa najbardziej narażone na zmiany klimatu otrzymają pomoc od krajów rozwiniętych w kwocie 100 miliardów dolarów rocznie do 2025 roku w ramach Zielonego Funduszu Klimatycznego. Polska zadeklarowała na ten cel 8 mln dolarów. Teraz dokument będzie musiał zostać ratyfikowany przez każde z państw. Zapisy porozumienia nie są prawnie wiążące dla żadnego z jego uczestników. Jest to jednak istotny krok w kierunku ograniczania wzrostu temperatury na świecie, co otwiera drogę do koordynowania w skali globalnej dalszych działań na rzecz klimatu i środowiska.

* Aby uzyskać więcej informacji zobac http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf

Przygotował: dr inż. Robert Borek