KE wydała nowe dokumenty dot. Polityki klimatyczno-energetycznej

Do 2020 roku Unia Europejska postawiła sobie za cel redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%, zapewnienie 20% energii ze źródeł odnawialnych i zwieszenie efektywności energetycznej o 20%. Oto główne osiągnięcia określone na 2012 rok:

KE skłania się do włączenia sektora rolnictwa do celów redukcyjnych na 2030 rok. Na poczet działań w tym kierunku ma być zaliczony efekt tzw. "zazielenienia” Wspólnej Polityki Rolnej.

Całość dokumentów znajduje się na stronach KE: http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress/documentation_en.htm.