Pierwsze dokumenty 5. Raportu IPCC już dostępne

Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu (IPCC) zaczął publikować dokumenty 5. Raportu o Zmianach Klimatu. Dokument zatytułowany Zmiana Klimatu 2013 – fizyczne podstawy stwierdza między innymi:

Dokument jest dostępny na stornach IPCC: http://www.ipcc.ch/

Opracował: dr hab. Jerzy Kozyra