Wskaźniki agroklimatyczne (gminy)

Wybór gminy:

Wpisz nazwę gminy, aby pokazać ją na mapie i wyświetlić jej wskaźniki agroklimatyczne:

Gmina:

Pszenica ozima

Liczba dni od wiosennego wznowienia wegetacji do kłoszenia:
 • w latach 1971-2000:
 • w latach 2021-2050:
 • w latach 2071-2100:
Różnica liczby dni od wiosennego wznowienia wegetacji do kłoszenia pomiędzy:
 • wieloleciem 1971-2000 a 2021-2050:
 • wieloleciem 1971-2000 a 2071-2100:
Termin dojrzałości woskowej:
 • w latach 1971-2000:
 • w latach 2021-2050:
 • w latach 2071-2100:
Zmiana terminu dojrzałości woskowej pomiędzy:
 • wieloleciem 1971-2000 a 2021-2050:
 • wieloleciem 1971-2000 a 2071-2100:

Okresy rolnicze

Termin przejścia temperatury przez próg termiczny 5°C:
 • w latach 1971-2000:
 • w latach 2021-2050:
 • w latach 2071-2100:
Zmiana terminu przejścia temperatury przez próg termiczny 5°C pomiędzy:
 • wieloleciem 1971-2000 a 2021-2050:
 • wieloleciem 1971-2000 a 2071-2100: