Zespół

dr hab. Jerzy Kozyra

dr hab. Jerzy Kozyra

Zainteresowania

Adaptacja rolnictwa wobec zmiany klimatu, modelowanie wzrostu i rozwoju roślin, monitoring suszy, systemy wspomagania decyzji w rolnictwie, Wspólna Polityka Rolna UE.

Wykształcenie

1998 – magister geografii, hydroklimatologia, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

2002 – doktor nauk rolniczych, agronomia, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

2014 - doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

dr inż. Anna Nieróbca

dr inż. Anna Nieróbca

Zainteresowania

Adaptacja rolnictwa wobec zmiany klimatu, modelowanie wzrostu i rozwoju roślin, monitoring suszy, systemy wspomagania decyzji w rolnictwie, Wspólna Polityka Rolna UE.

Wykształcenie

1993 – magister inżynier rolnictwa, Akademia Rolnicza w Lublinie Wydział Rolniczy, obecnie Uniwersytet Przyrodniczy

1999 – doktor nauk rolniczych, agronomia, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

dr Katarzyna Żyłowska

dr Katarzyna Żyłowska

Zainteresowania

Adaptacja rolnictwa wobec zmiany klimatu, modelowanie wzrostu i rozwoju roślin, wpływ pogody na rośliny, monitoring suszy, systemy wspomagania decyzji w rolnictwie.

Wykształcenie

2003 – magister geografii, ochrona środowiska, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

2009 – doktor nauk rolniczych, kształtowanie środowiska, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

dr Magdalena Borzęcka-Walker

dr Magdalena Borzęcka-Walker

Zainteresowania

Energia odnawialna, emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa, adaptacja rolnictwa wobec zmiany klimatu, modelowanie wzrostu i rozwoju roślin.

Wykształcenie

2003 – magister ogrodnictwa, Akademia Rolnicza w Lublinie

2008 – doktor nauk rolniczych, agronomia, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

dr hab. Rafał Pudełko

dr hab. Rafał Pudełko

Zainteresowania

Energia odnawialna, potencjał biomasy, adaptacja rolnictwa wobec zmiany klimatu.

Wykształcenie

1998 – magister geografii, specjalizacja kartografia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2005 – doktor nauk rolniczych, agronomia, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

2014 - doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

dr hab. Andrzej Doroszewski Prof. IUNG-PIB

dr hab. Andrzej Doroszewski Prof. IUNG-PIB

Zainteresowania

Agrometeorologia: teoria pola przestrzennego opadów atmosferycznych, opracowanie wskaźnika ewapotranspiracji potencjalnej, ilościowe oszacowanie strat w zbiorach (plonach) roślin uprawnych powodowanych deficytem wody, monitoring suszy rolniczej.

Fotoekologia: poznanie reakcji nasion na zróżnicowane warunki świetlne w warunkach naturalnych, badania z nasionami umieszczonymi w glebie, badania wpływu składu spektralnego światła na fotomorfogenezę roślin, badania składu spektralnego promieniowania odbitego od gruntu, promieniowania transmitowanego, odbitego, absorbowanego przez rośliny.

Wykształcenie

1977 – magister geografii, specjalizacja klimatologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

1993 - doktor nauk rolniczych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

2011 - doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

dr inż. Robert Borek

dr inż. Robert Borek

Zainteresowania

Adaptacja rolnictwa wobec zmiany klimatu, zintegrowane systemy produkcji, agroleśnictwo (systemy rolno-leśne), agroekologia, Europejskie Partnerstwo Innowacji, Wspólna Polityka Rolna UE, emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa, modelowanie wzrostu i rozwoju roślin.

Wykształcenie

2002 – magister inżynier rolnictwa, specjalność ochrona środowiska, Akademia Rolnicza w Lublinie Wydział Rolniczy, obecnie Uniwersytet Przyrodniczy

2008 - doktor nauk rolniczych, agronomia, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach