dr hab. Andrzej Doroszewski Prof. IUNG-PIB

dr hab. Andrzej Doroszewski Prof. IUNG-PIB

Zainteresowania

Agrometeorologia: teoria pola przestrzennego opadów atmosferycznych, opracowanie wskaźnika ewapotranspiracji potencjalnej, ilościowe oszacowanie strat w zbiorach (plonach) roślin uprawnych powodowanych deficytem wody, monitoring suszy rolniczej.

Fotoekologia: poznanie reakcji nasion na zróżnicowane warunki świetlne w warunkach naturalnych, badania z nasionami umieszczonymi w glebie, badania wpływu składu spektralnego światła na fotomorfogenezę roślin, badania składu spektralnego promieniowania odbitego od gruntu, promieniowania transmitowanego, odbitego, absorbowanego przez rośliny.

Wykształcenie

1977 – magister geografii, specjalizacja klimatologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

1993 - doktor nauk rolniczych, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

2011 - doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Publikacje

artykuł

Straty w plonach różnych gatunków roślin powodowane niedoborem lub nadmiarem opadów w Polsce

Woda jest podstawowym elementem środowiska, wykorzystywanym w każdej działalności człowieka, od prostych domowych czynności po skomplikowane procesy chemiczne. Współcześnie trudno nam sobie wyobrazić życie bez dostępu do bieżącej wody oraz możliwości ograniczenie jej zużycia. Należy jednak pamiętać, że woda jest tym czynnikiem który nie może być zastąpiony przez żaden inny. A to właśnie od ilości, jak również jakości wody zależy: zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, rozwój gospodarczy, w tym poziom produkcji roślinnej i zwierzęcej, stan środowiska przyrodniczego i jego rozwój.