dr Katarzyna Żyłowska

dr Katarzyna Żyłowska

Zainteresowania

Adaptacja rolnictwa wobec zmiany klimatu, modelowanie wzrostu i rozwoju roślin, wpływ pogody na rośliny, monitoring suszy, systemy wspomagania decyzji w rolnictwie.

Wykształcenie

2003 – magister geografii, ochrona środowiska, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

2009 – doktor nauk rolniczych, kształtowanie środowiska, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Publikacje

artykuł

Straty w plonach różnych gatunków roślin powodowane niedoborem lub nadmiarem opadów w Polsce

Woda jest podstawowym elementem środowiska, wykorzystywanym w każdej działalności człowieka, od prostych domowych czynności po skomplikowane procesy chemiczne. Współcześnie trudno nam sobie wyobrazić życie bez dostępu do bieżącej wody oraz możliwości ograniczenie jej zużycia. Należy jednak pamiętać, że woda jest tym czynnikiem który nie może być zastąpiony przez żaden inny. A to właśnie od ilości, jak również jakości wody zależy: zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, rozwój gospodarczy, w tym poziom produkcji roślinnej i zwierzęcej, stan środowiska przyrodniczego i jego rozwój.
artykuł

Adaptacja rolnictwa wobec zmiany klimatu

Przebieg pogody w ostatnich latach znacznie odbiega od uważanego przez dziesięciolecia za „normalny”. Konsekwencją zmieniających się warunków klimatycznych są zarówno zagrożenia, jak i nowe możliwości. Rolnictwo należy do tych obszarów gospodarki, które są lub będą znacząco dotknięte negatywnymi skutkami zmiany klimatu. Większe ryzyko utraty plonów i pogorszenie ich jakości może spowodować zmniejszenie produkcji rolniczej, czego konsekwencją może być niestabilna sytuacja ekonomiczna w rolnictwie. Znając zagrożenia, możliwe jest opracowanie działań adaptacyjnych (dostosowawczych), które mogą zmniejszyć negatywne skutki związane ze zmianą klimatu. Dostosowanie produkcji do zmiany warunków klimatycznych nie jest tylko problemem rolnika w konkretnym gospodarstwie. Dostosować muszą się również rynki rolne i cały przemysł rolno-spożywczy, który jest odbiorcą i przetwórcą płodów rolnych. W Polsce przygotowywany jest sektorowy plan adaptacji wobec zmiany klimatu, który wskaże najpilniejsze potrzeby adaptacyjne a jego zapisy mają być uwzględniane w głównych strategiach rozwoju kraju.