dr Magdalena Borzęcka-Walker

dr Magdalena Borzęcka-Walker

Zainteresowania

Energia odnawialna, emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa, adaptacja rolnictwa wobec zmiany klimatu, modelowanie wzrostu i rozwoju roślin.

Wykształcenie

2003 – magister ogrodnictwa, Akademia Rolnicza w Lublinie

2008 – doktor nauk rolniczych, agronomia, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Publikacje