dr hab. Rafał Pudełko

dr hab. Rafał Pudełko

Zainteresowania

Energia odnawialna, potencjał biomasy, adaptacja rolnictwa wobec zmiany klimatu.

Wykształcenie

1998 – magister geografii, specjalizacja kartografia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2005 – doktor nauk rolniczych, agronomia, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

2014 - doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Publikacje