dr inż. Robert Borek

dr inż. Robert Borek

Zainteresowania

Adaptacja rolnictwa wobec zmiany klimatu, zintegrowane systemy produkcji, agroleśnictwo (systemy rolno-leśne), agroekologia, Europejskie Partnerstwo Innowacji, Wspólna Polityka Rolna UE, emisja gazów cieplarnianych z rolnictwa, modelowanie wzrostu i rozwoju roślin.

Wykształcenie

2002 – magister inżynier rolnictwa, specjalność ochrona środowiska, Akademia Rolnicza w Lublinie Wydział Rolniczy, obecnie Uniwersytet Przyrodniczy

2008 - doktor nauk rolniczych, agronomia, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Publikacje